Câu hỏi thường gặp
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Chuyển khoản tín dụng được giới hạn 3 lần mỗi ngày.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Bạn cần đăng ký làm thành viên của Gwinvn.com. Đi đến "Đăng ký ngay" tại trang chủ và nhập thông tin chi tiết của bạn. Sau khi đăng ký, đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký và kiểm tra chi tiết trò chơi của bạn. Tải xuống trò chơi và đăng nhập với Tên người dùng và Mật khẩu của trò chơi được cung cấp.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác


Làm thế nào để gửi tiền?
Đăng nhập vào tài khoản Gwinvn của bạn và kiểm tra các chi tiết ngân hàng. Tiền gửi có thể được thực hiện vào tài khoản ngân hàng của Công ty chúng tôi thông qua chuyển khoản trực tuyến, gửi tiền mặt hoặc chuyển khoản ATM. Sau khi gửi tiền, gửi một hình thức gửi tiền thông qua trang web của chúng tôi. Chuyển đến "Gửi tiền", nhập chi tiết vào ngân hàng (Ngày, Giờ, Ngân hàng, Số tiền, Phương thức) & gửi cho chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được hình thức gửi tiền của bạn, chúng tôi sẽ thêm tín dụng vào tài khoản trò chơi của bạn.


Làm thế nào để rút tiền của tôi?

Đăng nhập vào tài khoản Gwinvn của bạn và gửi mẫu rút tiền cho chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được hình thức rút tiền của bạn, chúng tôi sẽ chuyển tiền trực tuyến vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký của bạn với chúng tôi.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Điều gì xảy ra nếu tôi đã gửi ngân hàng, nhưng vẫn không có tín dụng trong trò chơi?

Nếu bạn đã gửi tiền vào, tín dụng sẽ không được thêm tự động vào tài khoản của trò chơi của bạn. Bạn phải gửi biểu mẫu gửi tiền sau khi gửi ngân hàng. Nếu bạn đã gửi biểu mẫu nhưng vẫn không có tín dụng trong tài khoản trò chơi của mình sau 5 phút, vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua Livechat hoặc Zalo +84819880171
 

Tại sao tiền gửi của tôi bị từ chối?

Hình thức gửi tiền sẽ bị từ chối nếu bạn không thực hiện bất kỳ khoản tiền gửi nào và / hoặc điền vào ngân hàng sai chi tiết (Ngày, Thời gian, Ngân hàng, Số tiền, Phương thức). Vui lòng liên hệ với Dịch vụ khách hàng qua Livechat hoặc Zalo +84819880171 để biết thêm chi tiết.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Tại sao rút tiền của tôi bị từ chối?

Có 2 lý do rút tiền của bạn đang bị từ chối.
i) Số dư tài khoản của trò chơi ít hơn số tiền bạn rút.
ii) Yêu cầu tái đầu tư để rút tiền không được đáp ứng cho phần thưởng tiền gửi đã chọn.

Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
 

Rollover là gì?

Rollover là tổng cược / cược của bạn trong mỗi trò chơi cho dù trò chơi là thắng hay thua.

Ví dụ: Trò chơi thứ nhất đặt cược 300.000 đồng trong sicbo trực tiếp, bạn nhận được 300.000 rollover, trò chơi thứ 2 bạn đặt cược 600.000 đồng trong roulette trực tiếp, bạn nhận được 600.000 rollover. Tổng số rollover của bạn trong 2 trò chơi là 900.000